Hovedinnhold

2lys

Medisinsk Qigong er en del av den tradisjonelle kinesiske medisinen.

De fire hovedgrenene er medisinsk qigong, akupunktur, urtemedisin og tuina – kinesisk massasje. Qi kan oversettes med livskraft eller energi. Gong kan oversettes med metode, teknikk eller prestasjon. Qigongens myke, rolige øvelser hjelper oss med å komme inn i den opprinnelige livskraftens strøm, og dermed optimalt utnytte kroppens selvhelbredende egenskaper. Qigong stimulerer og styrker ledd, muskler, sener, nervebaner og sirkulasjon på en naturlig og velgjørende måte. Qigong er brukt med hell til å forebygge og stagnere forskjellige sykdommer, både fysisk og psykisk. Leger, foreninger og institusjoner anbefaler qigong for sine klienter. Biyunmetodens Qigong er også integrert i skoler og barnehager i Sverige. Alle kurs deltakere får utdelt en CD med detaljert beskrivelse og veiledning av øvelsene. Etter endt kurs vil deltakerne være i stand til å utføre Qigong på egenhånd. For mer informasjon, se www.biyun.no.

Ulike typer qigong

Grunnprogram, kalt Jichu Gong. Programmet inneholder en systematisk gjennomgang av hele kroppen, med langsomme, myke bevegelser under konsentrasjon og avslapning. Qigong stiulerer og styrker ledd, muskler, sener, nervebaner og sirkulasjon på en naturlig og velgjørende måte. Deltakerne får en bok med utførlig beskrivelse av elementene i Tradisjonell Kinesisk Medisin, filosofi og bakgrunn. Alle øvelsene i qigong programmet er også beskrevet med ord og bilder. I tillegg får deltakerne en instruksjons cd som tar de gjennom hele jichu gong programmet. Etter endt kurs er deltakerne i stand til å praktisere qigong på egenhånd.

Trenings programmet kalles Dong Gong, og er et videregående kurs, trinn 2, av medisinsk qigong etter Biyun-metoden. En metode for energi i bevegelse. Dong Gong er bevegelsestrening som gir fordypende helseeffekter og mulighet til å tilgodegjøre seg livskraft, samt oppnå balanse og likevekt i kropp og sjel. Qigong stimulerer og styrker ledd, muskler, sener, nervebaner og sirkulasjon på en naturlig og velgjørende måte.

Biyunmetodens Qigong trening tilpasset barn. Øvelsene tar utgangspunkt i at barna ”leker” at de er forskjellige dyr; fugl, bjørn, tiger, ape og hjort. Hvert dyr svarer til de 5 elementene i Tradisjonell Kinesisk Medisin; ild, vann, metall, tre og jord. Dette er en mange tusen år gammel tradisjon i Kina. Dyre øvelsene er morsomme og samtidig fantastisk motorisk trening for barna. Øvelsene stimulerer balanse, koordinasjon, kryssing av kroppens midtlinje, diagonalbevegelser, øyebevegelser konsentrasjon og kroppsbevissthet. Barna lærer også ”kraft øvelser” som har sin opprinnelse i Shaolin-tempelet – Kinas fremste senter for kampsport trening. Disse lærer barna å samle ro og kontroll, og hjelper de til å øke konsentrasjonen.

Medisinsk qigong spesielt for ungdommer. Metoden kalles fredskraftens qigong, og fremmer indre og ytre fred. Ungdommene lærer å hente kraft fra naturen. Metoden harmoniserer med ungdommenes følelsesliv og tankesett, og hjelper til å balansere hormonene.

Foryngelses Qigong består av øvelser som stimulerer koordinasjon og samspill mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Vi erfarer at det er en stor økning av Alzheimer og andre former for demens også blant yngre mennesker. Dette ønsket vår Grand Master Fan Xiulan å gjøre noe med, og hun har derfor utviklet Foryngelses qigong. Øvelsene styrker samarbeid mellom de to hjernehalvdeler. Dette er viktig for å forebygge alders demens og skjerpe hjernen. Øvelsene har med god effekt blitt brukt mot symptomene til både alzheimer og parkinson pasienter. Øvelsene skaper smil og latter, men fremfor alt bedring av balanse og koordinasjon uten å være fysisk krevende.

delfin200pxI denne metoden henter vi inspirasjon fra delfinen. Delfinen kjennetegnes for sin visdom, godhet, intellekt og hjelpsomhet. Øvelsene er grasiøse, og etterligner delfinens bevegelser. Vi har en positiv konsentrasjon på delfinen som hopper, danser og synger. Øvelsene utføres til klassisk musikk. Metoden gir raske helseeffekter. Den passer til alle aldre og alle typer mennesker, og har vært brukt som behandlings metode på Spa og velværesentre i Sverige.

Grunntrening spesielt utformet for eldre menneskers behov.
En systematisk gjennomgang av hele kroppen med langsomme, myke bevegelser under konsentrasjon. Qigong stimulerer og styrker ledd, muskler, sener, nervebaner og sirkulasjon på en naturlig og velgjørende måte. Deltakerne får utdelt et kompendium og en instruksjons cd hvor øvelsene er utførlig beskrevet. Etter endt kurs vil deltakerne være i stand til å praktisere qigong på egenhånd.

Stille qigong omfatter en rekke forskjellige qigong teknikker som kjennetegnes agv at hoveddelen av treningen foregår sittende helt i ro og med lukkede øyne. De har gjerne en innledning som gir god avspenning – for eksempel samme innledning som går igjen i jichu gong og dong gong.
Qigong mester Fan Xiulan sier at ”avspenning er porten til stillhet, og stillhet er porten til vår indre visdom”. Kurset i stille qigong gir oss teknikker for å komme enda bedre i kontakt med vår indre visdom.

Bildegalleri